Monday, May 4, 2009

SEJARAH 5 - PENINGKATAN PRESTASI AKADEMIK

apabila ibu bapa menyedari kepentingan didikan agama kepada anak-anak, JAIS tidak dapat mengatasi permintaan dengan sepenuhnya bukan sahaja di Tanjung Karang bahkan di seluruh Negeri Selangor Darul Ehsan.Dari tahun ke setahun, pencapaian pelajar di sekolah ini adalah sangat membanggakan,boleh dikatakan pencapaian yang terbaik dalam daerah Kuala Selangor amnya dan di Tanjung Karang khasnya,yang mana pelajarnya banyak yang melanjutkan pelajaran ke universiti dalam dan luar negeri.Pada tahun 1995,sekolah ini telah mencatat sejarah di mana keputusan PMR mencapai kelulusan 100 peratus.

No comments:

Post a Comment